ITALIAN CHEMTRAIL RESEARCHERS COME TO SURVEY US AND CANADA

By William Thomas 14 December 2003

Overgenomen en vertaald van de site: www.Rense.com door Paul Harmans

ITALIAANSE CHEMTRAILONDERZOEKERS KOMEN VOOR INSPECTIE NAAR DE VS EN CANADA

Bezorgde mensen van het Italiaanse platteland hebben twee Italiaanse filmmakers naar de andere kant van de oceaan gezonden om daar het bewijs van de chemtrails te filmen. Nadat zij afgelopen week uit Rome waren gearriveerd, werden Vincent Gambino en Duccio Benvenuti geïnterviewd door de auteur en werd hij op zijn beurt door hen ondervraagd.

Vincent en Duccio lieten een recente video zien van hun 3500 jaar oude dorp in Italië. Op zo’n 500 meter boven de sprankelende Middellandse zee, kijken de bewoners dagelijks neer op het vliegverkeer dat landt en opstijgt in het zuiden. Sommige hoogvliegende verkeersvliegtuigen laten soms slordige kortstondige contrails achter zich, maar de meeste vliegtuigen laten geen sporen na. Maar dat heeft het dorp niet bespaard voor een constant chemtrail-circus. “We worden op sommige dagen wakker en dan is de hele lucht gevuld met sporen en daar is geen goede verklaring voor”, zegt Vincent. Hun digitale foto’s laten een uitgestrekt deel van de lucht zien met kriskras rookslierten die de Italiaanse lucht verduisteren; het onmiskenbare teken van chemtrails. Wijzend op het uitgebreide roosterwerk in de lucht zegt Vincent simpel: “Onmogelijk”.

Chemtrails

Beruchte witte vliegtuigen
Vincent vertelt hoe vorig jaar een protest onder het personeel van de luchthaven Fiumicino een grote mediabelangstelling opriep nadat een USAF tankvliegtuig – Vincent beschrijft het als weer zo’n berucht wit toestel – landde en naar een afgezet gedeelte van het internationale vliegveld van Rome taxiede. “Niemand mocht erbij komen gedurende twee of drie dagen”, zo herinnert Vincent zich. “Luchthavenmedewerkers waren boos over de beveiliging rondom het Amerikaanse luchtmacht toestel”, zegt hij “omdat zij hun werk niet konden uitvoeren”.

Nauw samenwerkend met ‘Nexus Italië’, heeft Vincent de chemtrails onderzocht sinds men ze twee jaar geleden gewaar werd. Zij hopen bezorgdheid en actie op te roepen in een natie die intens geïnteresseerd is in informatie die over het hoofd wordt gezien of gecensureerd door de gemeenschappelijke media. Zij maken nu voor het Italiaanse publiek een 1-uur lange documentaire over chemtrails.

Een verhaal van twee steden
Gedurende hun bezoek aan Canada waren de Italianen speciaal geïnteresseerd in de ervaringen van Espanola. Dit stadje werd regelmatig overvlogen door – via foto’s geïdentificeerde – USAF tankvliegtuigen die langgerekte witte sporen sproeiden waarvan mensen (die woonden binnen een gebied van 50 vierkante mijl) ziek werden gedurende de lente en zomer van 1991. Deze kleine gemeenschap ten westen van Sudbury, Ontario, was de eerste die een verzoekschrift bij de regering indiende om te stoppen met het sproeien van de chemtrails. “Ik ben er van overtuigd dat mensen aan de gevolgen van deze chemtrails zijn overleden, inclusief een goede vriend van mij”, zei een activist die betrokken was bij de eerste protesten.

Chemtrails

Vincent vertelt dat een dorp ten noorden van Venetië zo’n zelfde luchtaanslag als in Espanola meemaakte. In de Bellunavallei begonnen mensen te klagen nadat velen ziek waren geworden volgend op de zware chemtrails daar. Men probeert nu een parlementaire hoorzitting of onderzoek naar de reden en de samenstelling van chemtrails te bewerkstelligen. De Italianen hopen het onderwerp ook voor de Europese Unie te brengen. Nadat zij al formeel geprotesteerd hadden tegen HAARP, hopen zij dat ook de Europese parlementariers die een groot deel van de Europese landen vertegenwoordigen, de chemtrails zullen afkeuren.


Laboratoruimtesten van Espanola

In Espanola waar de spray soms valt als zichtbare bijtende deeltjes zo dik als sneeuw, heeft men proeven genomen met regenwater dat door de uitgebreide chemtrailsporen viel. Dat toonde aan dat de aanwezigheid van aluminium zeven maal hoger lag dan de bestaande veiligheidseisen die de provincie aan drinkwater stelt. Microscopische kwartsdeeltjes hebben de overhand in de chemtrailanalyses van Ontario, waarbij één neerslagmonster, dat genomen was van een autoruit, 80% kwartsbestanddelen bevatte.

Nicola Tesla gebruikte kwarts in zijn hoge energie experimenten en de elektronische eigenschappen van kwarts hebben geleid tot de speculaties dat de chemtrails die boven Espanola werden gelegd, misschien een connectie met HAARP hadden en/of laserexperimenten in de lucht waarbij een Boeing 747 als schietplatform werd gebruikt. Een amateur radio-operator nam gedurende het hevige chemtrail sproeien hoge waarden van elektrische energie waar boven Espanola. En in een geval werd het vliegtuig van de minister-president gedwongen een noodlanding te maken vanwege elektronische mankementen terwijl het door het gebied vloog.

Het Tesla centrum
Het in de volksmond zo genoemde ‘Tesla centrum’: Ohio’s Wright Patterson luchtmachtbasis, is de vermeende opslagplaats van de papieren en patenten van de energieke uitvinder. Twee wetenschappers die op Wright Patterson werken aan het chemtrail project, vertelden de journalist Bob Fitrakis van Columbus Alive, dat zij naast klimaatbeheersing, ook tijdelijke ‘chemische antennes’ toepasten door barium te sproeien vanuit luchtmachttankvliegtuigen om daarmee radio- en radargolven over de horizon te leiden. Extreem hoge energiestoten die door HAARP werden uitgezonden konden ook door de barium-chemtrails geleid worden en landen beïnvloeden op duizenden mijlen afstand. HAARP werd voor het laatst opgedragen om op vol vermogen te werken één week voor 11 september 2001.

HAARP jaagt op de Italianen
De Italianen zijn zeer bezorgd over HAARP. Ondanks de diplomatieke veroordeling van HAARP door de EU verscheidene jaren geleden, blijft het monster met de elektronische klauwen voortdurend groeien.

Het HAARP-complex in Alaska

De houder van het originele HAARP-patent, Bernard Eastlund, heeft gezegd dat vanwege de gelimiteerde hoeveelheid elektriciteit in het elektriciteitsnet, HAARP alleen zijn ultra hoge kracht kan genereren door gebruik te maken van gas dat onder de noordelijke bodem zit. HAARP-waarnemers namen de afgelopen maand waar dat HAARP werd opgedragen zijn energieuitstoot te verdubbelen, net nadat de regering Bush gasboringen had toegestaan op het grondgebied van Alaska.

HAARP

Het is reeds de meest krachtige energiezender van de planeet. Radiofrequentiespecialist Richard Lampe maakte in september bekend op de Radio Frequentie Interferentie bijeenkomst, dat de HAARP experimentatoren van plan zijn de stuurbare energiebundel te verviervoudigen van de huidige 960 kW naar 3,6 Megawatt. DARPA’s drastische, zoniet krankzinnige 400% opdrijving van HAARP’s reeds verregaande uitstraling, zal deze troposfeermisvormende zender door zijn extreem riskante magnitude tot de meest slechte van de wereld maken.

Maar waarom?
Het originele idee en de bedoelingen, zo vertelde Bernhard Eastlund mij in een eerder interview, waren om het weer op grote afstand te beïnvloeden door gebruik te maken van het computergecontroleerde antennepark van HAARP om deeltjes te ‘sturen’ door de omringende ionosfeer. Denk daarbij aan het afnemen van het aardse beschermende veld dat de gamma- en röntgenstraling neutraliseert die afkomstig is van ongekende zonne-uitbarstingen. HAARP op anabole steroïden is geen prettige gedachte. Documenten die het bestaan van de chemtrails bevestigen, vermelden ook dat HAARP tot 1 miljard watt kan zenden, op welk punt alle ecologische zekerheden het afleggen.

HAARP

Maar we hoeven ons geen zorgen te maken, zo verzekerden radio-operators van HAM ons onlangs, in september. HAARP wordt uitgezet wanneer zijn rondzwervende stralen de gehele 75/80 meterband storen met het gegil van een gemartelde ionosfeer. Het taboethema van wat er gebeurt wanneer HAARP een niet meer onder controle te houden weergalmende waterval oproept in dit elektrisch onstabiele bereik, werd niet besproken.

Volgens ingenieurs die aan het project werken, kan HAARP’s hellestraal worden vermeerderd en versterkt door de energie die al aanwezig is in de ionosfeer. Deze extra stoot nodigt een andere escalerende trilling uit en ga zo maar door – totdat ons ruimteschip aarde, net als de space shuttle Columbia, haar beschermende huid verliest. De huid die de kosmische straling buiten houdt en de flinterdunne aardse atmosfeer binnen.

Eastlund’s huidige projecten
Hopend te profiteren van een klimaatsverandering, heeft Eastlund’s bedrijf ESEC recentelijk een contract getekend met de European Space Agency om het weerbeïnvloedings potentieel van de HAARP faciliteit in Alaska te inspecteren.

Eastlund kijkt ook al naar de mogelijkheid om tornado’s vroegtijdig af te breken. Hij wil HAARP gebruiken om deze wervelende stromingen af te zwakken voordat de windsnelheden een vernietigende kracht krijgen. Eastlund is enthousiast over hoe de kracht die nodig is om een tornado neer te halen magisch uitgezonden kan worden – via grootvermogen elektromagnetische straling – vanuit op zonne-energie werkende satellieten.

Maar wij zijn allemaal een antenne. De Texaanse uitvinder heeft onlangs de effecten beschreven bij mensen, dieren en dieren die in het wild leven, die opgeroepen worden door HAARP op het huidige vermogensniveau.

Naast de toekomstige bewoonbaarheid van de aarde, presenteert Eastlund ook toekomstige toepassingen van HAARP, inclusief het gebruik ervan als een raketschildantenne tegen iedereen die stom genoeg is om een enorme vergelding op te roepen door iets groters dan een uitgekauwd papierpropje door het Amerikaanse luchtruim te gooien.

HAARP

Terrawatt terroristen

Wat het excuus ook is, een handvol ionosfeer-oppeppers wil HAARP op turbolading en het gaspedaal intrappen. Zijn persoonlijke fantasie, zegt Eastlund en hij gebruikt daarvoor iets andere termen, is het ontketenen van 1 biljoen watt en dat loslaten op het elektrisch geladen deel van het omhulsel van onze planeet. Als een spastische zon doorgaat met het ophoesten van vloedgolven van hooggeladen deeltjes in onze ionosfeer dan is de uitkomst niet in te schatten van het bewerken van deze sfeer met een opgevoerde HAARP, inclusief buitensporige weersveranderingen en het uitvallen van elektriciteitsnetwerken duizenden mijlen buiten Alaska. Dat is misschien ook meteen het einde van de ionosfeer.

Eastland’s huidige menu met projecten bevat ook meer technische reparaties aan bijvoorbeeld de planeet bedreigende (milieu) vervuiling. Deze reparaties zijn volgens Eastland te rendabel om het niet te doen.
* Weersaanpassingen door gebruik te maken van HAARP en het gas onder Alaska.
* Hoge energie zonnesatellieten voor weersaanpassingen.
* Vermindering van het ozongat door gebruik te maken van elektromagnetische processen, waarvoor sommige wetenschappers zeer bevreesd zijn omdat het de gehele ozonlaag kan vernietigen.

Maar niet als de Italiaanse bondgenoten het kunnen voorkomen. Volgens de filmmakers eist de democratische linkse partij – de voormalige regering en nu de officiële oppositie in Italië – een parlementair onderzoek naar de chemtrails en de mogelijke connectie ervan met HAARP.

Barium gevonden in chemtrails
Nadat in Edmonton, Alberta, afgelopen winter door hovenier Dave Dickie de grond van de stad hoog elektrogeleidend werd bevonden – wel 4.6 tot 7 maal hoger dan normaal – wezen tests door Nor-West Labs uit dat de waarden van aluminium en barium in de sneeuwmonsters (samengesteld uit sneeuwvlokken die door chemtrails waren gevallen) tweemaal zo hoog waren als die van een zwaar vervuilde diamantmijn.

Doordat Barium tweemaal zo reflecterend is als glas, is het een buitengewone zonlichtreflector en wordt genoemd in het planetair ‘zonnescherm’ schema van de voormalige Dr. Edward Teller. Maar dit algemene elektrolyt is ook een voortreffelijk geleider voor elektriciteit.

Vincent vertelt dat zijn team bezig is met het vergaren van geld om meer uitgebreid onderzoek te doen naar chemtrail-fallout. Maar na het verzamelen van ‘wit materiaal’ uit de chemtrail-wolk vonden ze al barium-zouten in de mix. Ondanks dat veel barium-zouten relatief veilig zijn, zijn er andere barium-componenten die gebruikt worden als rattengif. Alhoewel de filmmakers niet weten welk type barium er was gevonden in de Italiaanse chemtrails, vragen we ons wel af wie de ratten zijn in dit nog steeds voortdurende geheime experiment?

Chemtrails

Vincent noemt de wijdverspreide gezondheidseffecten volgend op het chemtrail sproeien, inclusief plotselinge neusbloedingen waaraan zijn moeder, vader en zus in Florence leden nadat daar 18 maanden geleden vele chemtrails waren verschenen.

De kleine bollen gefilmd rondom de chemtrails zijn geïdentificeerd
Er zijn ook andere ontwikkelingen. De op video’s opgenomen kleine witte bollen nabij de Italiaanse chemtrails, zijn geïdentificeerd als geavanceerde radiografisch bestuurde robots, die oorspronkelijk ontworpen zijn door het Italiaanse militaire: ‘Project Cipher’. Dit project, zo vertelt Vincent, werd aan het Amerikaanse leger verkocht nadat er in de zeventiger jaren geen geld meer voor was.

Chemtrails worden gesproeid vanuit de vleugels, niet de motoren
Duccio en Vincent vertellen ook dat zij over voortreffelijke hoge resolutie foto’s beschikken van spray die komt vanaf de gehele achterrand van de vliegtuigvleugel van het sproeitoestel, dus niet vanuit de motoren, verduidelijkt Vincent. Ik hoop deze foto’s op mijn website te kunnen zetten:

Chemtrails nemen af als het klagen aanhoudt

Andere ontwikkelingen hebben het excuus de kop ingedrukt dat het te maken zou hebben met het toegenomen vliegverkeer. NASA wetenschappers zeggen nu dat in de recente voorgaande jaren de normale contrails van vliegtuigen, aanmerkelijk zijn afgenomen boven centraal Europa, de drukbevlogen noord Atlantische vliegroute en boven de USA.

NASA’s 2002 studie: ‘Een taxatie van de CONUS Contrail Frequentie’ waarbij door de atmosferische expert Patrick Minnis computeralgoritmes werden ontwikkeld om de contrails te taxeren. Vanaf mei 2002 constateerden de chemtrail-debunkers van NASA dat de contrails boven de Atlantische oceaan en Europa beduidend minder waren dan in 1994.

EU contrail verspreidingsgebied

Volgens Duitse atmosferische wetenschappers zijn de normale contrails al zover toegenomen dat zij een wolk over Europa hebben getrokken alsof er een klimaatverandering van 10% heeft plaatsgevonden. In de werking van een systeem dat zo complex is kan zelfs een deel van een procent voor grote veranderingen zorgen. De bewolkingstoename boven de Verenigde Staten is sinds het jet-tijdperk, dat begon in de jaren zestig, met 5% toegenomen. Maar de Amerikanen die wonen onder drukke vliegverkeerroutes – waarin 12.000 bumper aan bumper vliegende jets 62 miljoen vluchten per jaar maken – hebben hun lokale lucht met 20% meer bewolking zien toenemen.

Contrails?

Dit alles was nog voordat er chemtrails werden toegevoegd aan de kunstmatige bewolkingmix en de grootste hoeveelheid kwam in de winter van 1998, toen vele mensen ziek werden. Sindsdien hebben bewoners van op zijn minst 14 landen de diefstal ondergaan van hun sereniteit, hun gezondheid en hun blauwe luchten als gevolg van de chemtrails, de contrails of beiden. Het is allemaal luchtvervuiling.

Contrails – een gezondheidsrisico?
De officiële volharding dat contrails onschadelijk zijn is een andere gevaarlijke mythe. Contrails worden gevormd als verontreinigende stoffen en waterdamp in hete straalmotoren worden uitgestoten en binnen een oogwenk worden bevroren in een soms superkoude stratosfeer. Uitlaatsporen van staalmotoren bevatten hoog giftige aardolie deeltjes – inclusief kankerverwekkende benzeen en naftaleen – alsook zware concentraties roet en andere verontreinigende en schadelijke stoffen voor het leven beneden. Hoewel de fallout van vliegtuigbrandstof uit de druk bevlogen vliegroutes niet publiekelijk bekend wordt gemaakt, halen de mensen die leven rond luchthavens wel het lokale nieuws nadat zij weer eens zijn getroffen door een vliegtuigbrandstofvervuiling van hun lucht en drinkwater.

JP-8, de zoet ruikende en bedwelmende uitstoot die geassocieerd wordt met het straalvliegen is in feite behoorlijk smerig. Sinds de 1e golfoorlog (Desert Storm) zijn vele bemanningsleden van tankvliegtuigen geveld en ontstond een ware uitstroom van piloten bij de National Guard, die recentelijk nog niet gestopt is. De USAF heeft al meer dan 25 miljoen dollar uitgegeven aan het bestuderen van de vergiftiging van grondtroepen en ander personeel dat blootgesteld wordt aan de uitlaatgassen van straalmotoren. De bevindingen wegen niet op tegen een geldelijke schadevergoeding: long- en leverbeschadiging, verschillende soorten astma, uitbarstingen van uitslag en zelfs gemuteerd DNA dat de toekomstige generaties doet ontsporen.

Contrails

Zelfs de onschuldige waternevel van al die straalmotoren geeft vijf maal meer warmte af dan al het CO2 dat uitgespuwd wordt door dezelfde giftige turbines. De hoogste concentratie contrails boven Noord Amerika is gevonden boven het noordwesten van de Grote Oceaan, centraal Canada en het oostelijke Midwesten van de USA. Maar NASA meldt nu dat deze regio’s – welke normaal gesproken twee maal zoveel contrails te zien gaven als het gemiddelde – significant minder contrails vertonen sinds de winter van 2001. En dat is interessant omdat sinds die tijd de mensen in Portland, Seattle en andere noordwestelijke gebieden moord en brand schreeuwden over het feit dat zij gebombardeerd werden met chemtrails.

Zelfs nu internationale luchttransport autoriteiten zich verheugen in het feit dat het reizen per vliegtuig weer bijna op het normale niveau zit na de ramp op 11 september en de SARS-epidemie, hebben studies van NASA uitgewezen dat ongewone weerpatronen – niet de ingekrompen vliegtuigbewegingen – de oorzaak zijn van de afname van contrails, zelfs als chemtrails boven steden als Portland, Marin en Santa Cruz hun dagelijkse plaag voortzetten.

Breng het hogerop
Een radioprogramma op 25 november jl. in Santa Cruz, liet vele telefoontjes van luisteraars horen waarin zij hun verontwaardiging uitten over de continue chemtrail-aktiviteit boven hun voorheen zonnige Californische kustplaats.

Vincent en Duccio vragen zich af of het misschien tijd wordt de problemen samen te brengen. Stel je voor dat je chemtrails kan overbrengen in de protestacties en toespraken van de anti-oorlogs-, anti-globalisten-, vredes-, ecologische- en sociale gerechtigheidgroeperingen! Uiteindelijk hebben al deze problemen een fundamentele link met elkaar. En de tijd om te reageren dringt, het is in feite al te laat, we zitten in de extra tijd.

Hopelijk kan het bewijs dat meegenomen wordt naar Italië, de parlementariërs in dat land en in de Europese Unie er van overtuigen om luide protesten over de chemtrails – die hun eigen regeringen hebben toegestaan – te laten horen. Dat kan nog interessant worden.

Bush de grote vereniger
“Wie heeft Bush toestemming gegeven om deze dingen te doen?” Vraagt Vincent. Als je denkt dat je geen deel bent van het huidige grote zesde vernietigings tijdperk dat sneller is dan het laatste, waarbij de dinosauriërs en bijna al het andere werden uitgeroeid, denk dan eens aan de chemtrails en denk eens goed na.

Van chemtrails naar klimaatbeheersing, globale collectieve knevelarij en escalerend militair- en milieu-terrorisme, komend uit het Witte Huis, het is allemaal aanwezig in deze ongerepeteerde Italiaans-Canadees ontmoeting waarbij we het eens zijn over een oceaan overspannende inspanning die de puntjes moet verbinden tussen de vraagstukken die onze tijd kunnen maken of breken.

Foto’s doorsturen
De foto's die u hierboven instuurt worden na goedkeuring geplaatst. De meest recente staan hieronder. Voor het complete overzicht van de foto's kijkt u hier
Recente chemtrails
Drachten, 18-05-2014 p1040383 patroon steenwijk-16-5-2014_8408 steenwijk-16-5-2014_8397 steenwijk-16-5-2014_8370 steenwijk-16-5-2014_8308 steenwijk-16-5-2014_8304 steenwijk-16-5-2014_8301 steenwijk-16-5-2014_8298