Geachte mevrouw,

Namens Marianne Thieme en Esther Ouwehand wil ik u hartelijk bedanken
voor de e-mail en steunbetuiging die wij van u hebben ontvangen.
Bedankt voor uw vertrouwen in de Partij voor de Dieren!

Wij zijn erg blij dat zoveel mensen betrokken zijn bij het verbeteren
van dierenwelzijn, natuur en milieu. In de Nederlandse politiek kregen
deze onderwerpen tot nu toe nauwelijks aandacht. Wij zetten ons als
aanjager in om een andere vorm van denken te realiseren in de Kamer. U
kunt ervan op aan dat wij onze twee zetels volledig ten dienste
stellen van het bepleiten van betere leefomstandigheden voor dieren en
een respectvolle omgang met onze omgeving.


De Partij voor de Dieren neemt de mogelijkheid dat chemtrails schade
aanrichten aan mens en dier zeer serieus. Zonder voldoende
wetenschappelijke en goed onderbouwde informatie kunnen wij echter
niet tot een afgewogen oordeel komen en de chemtrails in de Tweede
Kamer of op een andere manier aan de orde stellen. Om de Tweede Kamer
aan te zetten tot het stimuleren van onderzoek bevelen wij een
burgerinitiatief aan. Via deze link is meer informatie te vinden over
het indienen daarvan: 
http://www.tweedekamer.nl/hoe_werkt_het/uw_mening_telt/burgerinitiatief/index.jsp.

Zonder meer wetenschappelijk onderzoek kunnen wij helaas geen formeel
standpunt innemen.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Jori van Cranenburgh

Partij voor de Dieren
Postbus 17622
1001 JM Amsterdam

www.partijvoordedieren.nl
Foto’s doorsturen
De foto's die u hierboven instuurt worden na goedkeuring geplaatst. De meest recente staan hieronder. Voor het complete overzicht van de foto's kijkt u hier
Recente chemtrails
Drachten, 18-05-2014 p1040383 patroon steenwijk-16-5-2014_8408 steenwijk-16-5-2014_8397 steenwijk-16-5-2014_8370 steenwijk-16-5-2014_8308 steenwijk-16-5-2014_8304 steenwijk-16-5-2014_8301 steenwijk-16-5-2014_8298