(Hieronder de brief die wij hebben verzonden aan de 24 vaste Commissieleden van Infrastructuur & Waterstaat sectie Milieu. De inhoud spreekt voor zich.)

Geachte Kamerlid,

Graag wil ik u hierbij aanspreken in uw hoedanigheid als vast Kamerlid in de Commissie Infrastructuur & Waterstaat in de subcommissie Milieu.

Al vele jaren wordt er in Nederland en ook wereldwijd door vliegtuigen gesproeid. De algemene term die hieraan wordt verbonden is Geo-Engineering. Googelt u maar eens willekeurig op `chemtrail proof` dan komt u vanzelf veel info tegen. Er zijn inmiddels wereldwijd ruim voldoende bewijzen aanwezig dat er wordt gesproeid en voor een deel is ook al bekend om welke stoffen het gaat. Het gaat o.a. om: aluminium, barium en strontium.

Het is dus zinloos om te (blijven) ontkennen dat dit fenomeen bestaat. Omdat ook boven ons eigen land veelvuldig wordt gesproeid hebben wij als burgers het recht om te weten wie dit doen, waarom en met welke chemicaliën er precies wordt gesproeid. Dat lijkt mij een heel legitieme vraag. Volledige duidelijkheid hierover is door de verschillende regeringen van de afgelopen decennia nooit gegeven. Het wordt tijd dat nu een keer wel gaat gebeuren.

De volgende tekst komt rechtstreeks van de officiële website van de 2e Kamer van de Staten Generaal der Nederlanden, Commissie Infrastructuur & Waterstaat, sectie Milieu en geeft duidelijk aan wat het doel van die commissie is, waarin ook u plaats hebt genomen namens uw partij en de bevolking van Nederland:

`We leven graag in een schone omgeving. Om dat te bereiken worden maatregelen genomen om lucht, water en bodem te beschermen tegen vervuiling. Een circulaire economie betekent zoveel mogelijk hergebruik van afval en andere grondstoffen. Ook moeten we zorgvuldig omgaan met gevaarlijke stoffen. Het gebruik van schone en zuinige auto’s wordt gestimuleerd. Geluidoverlast kan hinderlijk zijn en gezondheidsproblemen veroorzaken en moet daarom zo veel mogelijk voorkomen worden. Ook internationaal en binnen de EU maakt Nederland afspraken om het milieu te beschermen. De commissie overlegt met de minister en staatssecretaris om ervoor te zorgen dat de juiste acties worden ondernomen`.

Intussen is er een petitie gestart onder de Nederlandse bevolking om na het behalen van 40.000 handtekeningen een Parlementaire Hoorzitting te gaan houden teneinde hierover eindelijk eens duidelijkheid te krijgen. De teller staat momenteel op ca. 32.000. U kunt hier ook zelf tekenen: www.petitie.nl zoek op `Stop Chemtrails Nu`.

We doen van alles om de milieuvervuiling tegen te gaan. Zo sluiten we kolencentrales, worden de auto`s schoner en spant u zich persoonlijk ook in voor de Milieu Akkoorden van Parijs zo lees ik. Waarom op alle fronten werken aan een beter milieu maar deze spreekwoordelijke `olifant in de kamer ` niet aanpakken en op de agenda zetten?

Daarom verzoek ik u, namens de vele Nederlanders die intussen al hebben getekend, en de vele onwetenden die vrijwel dagelijks worden bespoten met gif, de volgende vragen aan de regering te willen voorleggen teneinde haar wat tijd te geven om met eerlijke antwoorden te komen. Daar het sproeien boven onze hoofden, rivieren, akkers en bossen al zeker een decennia plaatsvind wordt het tijd dat de regering hierover een keer verantwoording aan de medeburgers afgelegd!

Met het oog op de aan u gegeven opdracht om `lucht, water en bodem te beschermen tegen vervuiling` en om verder schade aan mens, dier en de natuur te voorkomen, zou uw commissie de navolgende vragen `moeten` stellen:

1. Wie sprayen boven Nederland?
2. Wat wordt er gesprayed? Welke stoffen?
3. In wiens opdracht?
4. Wat is de opgegeven reden(en)?
5. Sinds wanneer?
6. Met welke frequenties?
7. Is er een einddatum bepaald?
8. Wie of welk ministerie heeft toestemming gegeven om dit in ons luchtruim te doen? (Defensie, Infrastructuur & Waterstaat) Deze operaties lopen dwars door het gewone vliegverkeer heen, dus verkeersleidingen moetn ook op de hoogte zijn.
9. Welke afspraken liggen er?
10. Is bekend of dit schadelijk is voor mens en milieu? Zo ja, hoe erg / veel?
11. Zijn er afspraken over (regelmatige) controle op de uitvoering en / of toegepaste chemische stoffen?
12. Is de regering voornemens om eigenhandig of door derden wetenschappelijk onderzoek op te starten w.o. onderzoek op water, lucht en bodemkwaliteit en onderzoek naar de chemische stoffen zelf? ( Nano partikels van aluminium, barium en strontium)
13. Bij veel internationale sky watchers speelt de gedachte dat ook gewone reguliere verkeersvliegtuigen mee doen met het maken van chemtrails (dus niet alleen militaire toestellen) Hierover moet ook duidelijkheid komen.
Dit zijn vooralsnog de meest urgente vragen die er liggen. Wellicht heeft u zelf nog aanvullende vragen. Voeg die dan toe. Graag vernemen wij hoe u hier nu verder mee omgaat. Tenslotte gaat dit ons allen aan, onszelf, onze kinderen maar ook de ouderen.
Wij hebben alle betrokken Kamerleden die in de Commissie Infrastructuur en Waterstaat sectie Milieu zitting hebben, deze brief toegezonden. U kunt dus onderling in overleg gaan en deze vragen op de eerstvolgende Commissie vergadering zetten. Indien u extra onderliggende informatie wil, dan sturen wij u deze gaarne toe. U kunt zich intussen al wel wat inlezen op onze website www.chemtrailalert.nl of gewoon googelen op `chemtrails` en /of `Geo-Engineering`.

Correspondentie hierover graag naar mijn privé mail: xxxxxx@xxxxxx.xx

Met vriendelijke groeten,
23.11.2017
Redactie Chemtrailalert.

Foto’s doorsturen
De foto's die u hierboven instuurt worden na goedkeuring geplaatst. De meest recente staan hieronder. Voor het complete overzicht van de foto's kijkt u hier
Recente chemtrails
penis-in-the-sky-friday-17-11-2017_2 nasa-vrijdag-17-11-2017 nasa-vrijdag-17-11-2017-noord-spanje-portugal-golf-van-biskaye div-thuis-incl-chemtrails-028 chemtrails-thuis-september-2017-047 richard-aku-jatuh-cinta-027 chemtrails-thuis-september-2017-043_1 Drachten, 18-05-2014 p1040383 patroon