Hoewel de officiële leer ons wil laten geloven dat het om louter atmosferische condities gaat geeft het geen verklaring voor het feit dat chemtrails/contrails soms kunnen haperen. Het kan kennelijk gebeuren dat er zelfs geen contrail meer wil ontstaan.