Er wordt beweerd dat er wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar dit verschijnsel. Hoe dan ook, de officiele wetenschap blijft volhouden dat het slechts om uitlaatgassen gaat. Ook de toename van het vliegverkeer zou debet zijn aan de extreme wolkvorming. Vliegtuigen die op 10 km hoogte vliegen zijn niet vertrokken uit Nederland noch is dat hun bestemming. Zij zijn slechts op doortocht naar andere luchthavens ver over onze grenzen.

Plotseling zijn er dagen waarop vliegtuigen letterlijk uit alle richtingen over je heen vliegen, in een absurde frequentie. Op bijvoorbeeld 8,9 en 10 februari 2008 was het verschrikkelijk raak. Op ieder willekeurig moment van de dag kon ik binnen mijn gezichtsveld gemiddeld zeven vliegtuigen tellen. Op 10 februari telde ik ‘s-middags op een gegeven moment zels twintig vliegtuigen. Op 11 februari (maandag) hadden we precies dezelfde weersomstandigheden als de dagen ervoor.

Gek genoeg was het die dag bijna onmogelijk een contrail of een chemtrail waar te nemen want ze waren er gewoon niet, geen strepen maar ook geen vliegtuigen. Waarom zijn er ineens geen vliegtuigen meer te zien?