Beste lezers,

Hieronder de video met een verslag van de eerste hoorzitting dit jaar in het Amerikaanse Congres inzake Chemtrails en Geo-Engineering.

Hebben jullie allemaal al de Petitie tegen Chemtrails ondertekend op www.petities.nl? Nog niet? Ga dan dus naar www.petities.nl en zoek daar op `Stop Chemtrails Nu` We staan inmiddel op 32.180 en hebben dus nog ca 8.000 handtekeningen nodig!

Groetjes
Alfred

Hallo beste lezers,

De laatste tijd begon ik me al wat onrustig af te vragen of we ooit nog weer eens die mooie Hollandse luchten te zien zouden krijgen. U weet wel: strakke blauwe lucht, enkel wit wolkje met hier en daar een grijze reuzenwolk en een heldere zonnetje….nou, afgelopen zondag was het weer zover. Het gaat zelfs opvallen als we weer eens een ouderwetse lucht zien met zo nu en dan een `vliegtuigstreep` van maximaal eens 1000 mtr. die langzaam weer verdwijnt……

Mocht President Trump zijn gevecht tegen de Deep State uiteindelijk gaan winnen (en dat is maar te hopen) dan zou hij een van zijn afspraken die hij heeft gemaakt inzake chemtrails, namelijk het stopzetten daarvan, na moeten komen.

Hieronder een interessante docu over Chemtrails en Geo-Engineering

Groetjes van de Redactie

Beste lezers,

Klik op onderstaande link waar meer wordt verteld over het nieuwe boek van Fred Teunissen, `Hemel onder Vuur`. Hij beschrijft daarin de gevaren en de ernstige bedreigingen die chemtrails en geo-engineering vormen voor onze gezondheid! Het boek is vandaag heden te bestellen bij BOL.COM

Chemtrails zijn een realiteit en vormen een bedreiging. Het nieuwe boek van deze journalist mag je niet missen

De Redactie.

(Hieronder de brief die wij hebben verzonden aan de 24 vaste Commissieleden van Infrastructuur & Waterstaat sectie Milieu. De inhoud spreekt voor zich.)

Geachte Kamerlid,

Graag wil ik u hierbij aanspreken in uw hoedanigheid als vast Kamerlid in de Commissie Infrastructuur & Waterstaat in de subcommissie Milieu.

Al vele jaren wordt er in Nederland en ook wereldwijd door vliegtuigen gesproeid. De algemene term die hieraan wordt verbonden is Geo-Engineering. Googelt u maar eens willekeurig op `chemtrail proof` dan komt u vanzelf veel info tegen. Er zijn inmiddels wereldwijd ruim voldoende bewijzen aanwezig dat er wordt gesproeid en voor een deel is ook al bekend om welke stoffen het gaat. Het gaat o.a. om: aluminium, barium en strontium.

Het is dus zinloos om te (blijven) ontkennen dat dit fenomeen bestaat. Omdat ook boven ons eigen land veelvuldig wordt gesproeid hebben wij als burgers het recht om te weten wie dit doen, waarom en met welke chemicaliën er precies wordt gesproeid. Dat lijkt mij een heel legitieme vraag. Volledige duidelijkheid hierover is door de verschillende regeringen van de afgelopen decennia nooit gegeven. Het wordt tijd dat nu een keer wel gaat gebeuren.

De volgende tekst komt rechtstreeks van de officiële website van de 2e Kamer van de Staten Generaal der Nederlanden, Commissie Infrastructuur & Waterstaat, sectie Milieu en geeft duidelijk aan wat het doel van die commissie is, waarin ook u plaats hebt genomen namens uw partij en de bevolking van Nederland:

`We leven graag in een schone omgeving. Om dat te bereiken worden maatregelen genomen om lucht, water en bodem te beschermen tegen vervuiling. Een circulaire economie betekent zoveel mogelijk hergebruik van afval en andere grondstoffen. Ook moeten we zorgvuldig omgaan met gevaarlijke stoffen. Het gebruik van schone en zuinige auto’s wordt gestimuleerd. Geluidoverlast kan hinderlijk zijn en gezondheidsproblemen veroorzaken en moet daarom zo veel mogelijk voorkomen worden. Ook internationaal en binnen de EU maakt Nederland afspraken om het milieu te beschermen. De commissie overlegt met de minister en staatssecretaris om ervoor te zorgen dat de juiste acties worden ondernomen`.

Intussen is er een petitie gestart onder de Nederlandse bevolking om na het behalen van 40.000 handtekeningen een Parlementaire Hoorzitting te gaan houden teneinde hierover eindelijk eens duidelijkheid te krijgen. De teller staat momenteel op ca. 32.000. U kunt hier ook zelf tekenen: www.petitie.nl zoek op `Stop Chemtrails Nu`.

We doen van alles om de milieuvervuiling tegen te gaan. Zo sluiten we kolencentrales, worden de auto`s schoner en spant u zich persoonlijk ook in voor de Milieu Akkoorden van Parijs zo lees ik. Waarom op alle fronten werken aan een beter milieu maar deze spreekwoordelijke `olifant in de kamer ` niet aanpakken en op de agenda zetten?

Daarom verzoek ik u, namens de vele Nederlanders die intussen al hebben getekend, en de vele onwetenden die vrijwel dagelijks worden bespoten met gif, de volgende vragen aan de regering te willen voorleggen teneinde haar wat tijd te geven om met eerlijke antwoorden te komen. Daar het sproeien boven onze hoofden, rivieren, akkers en bossen al zeker een decennia plaatsvind wordt het tijd dat de regering hierover een keer verantwoording aan de medeburgers afgelegd!

Met het oog op de aan u gegeven opdracht om `lucht, water en bodem te beschermen tegen vervuiling` en om verder schade aan mens, dier en de natuur te voorkomen, zou uw commissie de navolgende vragen `moeten` stellen:

1. Wie sprayen boven Nederland?
2. Wat wordt er gesprayed? Welke stoffen?
3. In wiens opdracht?
4. Wat is de opgegeven reden(en)?
5. Sinds wanneer?
6. Met welke frequenties?
7. Is er een einddatum bepaald?
8. Wie of welk ministerie heeft toestemming gegeven om dit in ons luchtruim te doen? (Defensie, Infrastructuur & Waterstaat) Deze operaties lopen dwars door het gewone vliegverkeer heen, dus verkeersleidingen moetn ook op de hoogte zijn.
9. Welke afspraken liggen er?
10. Is bekend of dit schadelijk is voor mens en milieu? Zo ja, hoe erg / veel?
11. Zijn er afspraken over (regelmatige) controle op de uitvoering en / of toegepaste chemische stoffen?
12. Is de regering voornemens om eigenhandig of door derden wetenschappelijk onderzoek op te starten w.o. onderzoek op water, lucht en bodemkwaliteit en onderzoek naar de chemische stoffen zelf? ( Nano partikels van aluminium, barium en strontium)
13. Bij veel internationale sky watchers speelt de gedachte dat ook gewone reguliere verkeersvliegtuigen mee doen met het maken van chemtrails (dus niet alleen militaire toestellen) Hierover moet ook duidelijkheid komen.
Dit zijn vooralsnog de meest urgente vragen die er liggen. Wellicht heeft u zelf nog aanvullende vragen. Voeg die dan toe. Graag vernemen wij hoe u hier nu verder mee omgaat. Tenslotte gaat dit ons allen aan, onszelf, onze kinderen maar ook de ouderen.
Wij hebben alle betrokken Kamerleden die in de Commissie Infrastructuur en Waterstaat sectie Milieu zitting hebben, deze brief toegezonden. U kunt dus onderling in overleg gaan en deze vragen op de eerstvolgende Commissie vergadering zetten. Indien u extra onderliggende informatie wil, dan sturen wij u deze gaarne toe. U kunt zich intussen al wel wat inlezen op onze website www.chemtrailalert.nl of gewoon googelen op `chemtrails` en /of `Geo-Engineering`.

Correspondentie hierover graag naar mijn privé mail: xxxxxx@xxxxxx.xx

Met vriendelijke groeten,
23.11.2017
Redactie Chemtrailalert.

Beste lezers,

Steeds vaker lezen we berichten van andere skywatchers wereldwijd. Daarin komt bij velen naar voren dat zij vermoeden dat regeringen wereldwijd sprayen om een nieuwe werkelijkheid voor ons geheim te houden. Deze werkelijk zou zijn dat er een aantal andere hemellichamen door ons zonnestelsel kruizen. Namelijk de planeet Nibiru bekend als Planet X en zijn / haar manen.

Hieronder een zeer interessante video van Matt Rogers op youtube. Kijk ook eens naar zijn andere producties en wie weet ga je zien dat dit alles mogelijk echt waar is…

https://www.youtube.com/watch?v=uFOzLs6aFms

Wij gaan in elk geval wat meer communiceren met Matt.

groetjes
De Redactie

Kijk u even goed mee? Daar staat toch echt: `Chemtrail Generator` U hoort ook de piloot wat lacherig doen over het bedieningspaneel wat als een standaard unit lijkt te zijn ingebouwd in deze Boeing 777 (Tripple Seven). Op een kleine screen kunnen de piloten ook visueel waarnemen of de chemtrails AANSTAAN! Het lijkt erop dat dit gaat om een burgerluchtvaarttoestel.

https://www.youtube.com/watch?v=agEl6l86JHQ

Wij blijven wakker, terwijl u verder slaap..(?)

Beste lezers – kijkers,

Afgelopen vrijdag heeft een Navy piloot met chemtrails een penis in de lucht getekend. Dit was in de buurt van Whidbey Island, net onder Vancouver in de staat Washinton aan de west kust van Amerika.

Je ziet duidelijk in de video dat de chemtrail wordt uitgezet!! Een CONTRAIL kun je niet uitzetten, conclusie CHEMTRAILS BESTAAN! Grote vraag blijft WAAROM deze piloot dit deed…..mijn eigen suggesties zijn:

a. Hij geeft aan de lul te zijn omdat ze naar Noord Korea moeten….of
b. Hij geeft aan dat er een contra coup aankomt van President Trump tegen Obama die inmiddel een eigen leger van 75.000 man heeft!…. en van plan is President Trump af te zetten…
c. Hij geeft aan dat ze op het punt staan om circa 1800(!!) mensen te arresteren die o.a. worden verdacht van pedofilie, witwassen crimineel geld, mensenhandel, organenhandel, illegale drughandel en obstructie tegen de huidige regering enz enz. waarmee hij dus wil zeggen dat deze 1800 allemaal dus `de lul` zijn…of vul zelf maar in.

Het gaat hier ook om zeer bekende politici, heel rijke individuen en bekende (film) artiesten..onder het motto: Drain the Swamp.

Bekijk het filmpje op de link HIERONDER en geniet ervan! Fijne Zondag.

https://www.youtube.com/watch?v=VkaIpHmYIdM

Uw redactie die altijd omhoog kijkt!

Beste lezers,

Hieronder een link over een interview met Prince uit 2009 waarin hij duidelijk aangeeft problemen te hebben met chemtrails en geo-engineering. Hij was een onafhankelijk denker die o.a. een lange strijd heeft moeten voeren om zich los te koppelen uit de graailustige armen van Sony. Bekijk deze interessante video.

https://www.youtube.com/watch?v=Uud_T-IIgHk

Hieronder een link over het chemtrailen in de USA. Kennelijk gaat men daar wat vaker vroeg in de ochtend en laat in de middag sprayen zodat het minder opvalt. Het is te hopen dat de (militairen) mensen die deze vluchten uitoefenen eens gaan nadenken waarmee ze bezig zijn. Het is eveneens te hopen dat de Trump hieraan eens een eind gaat maken, alleen al omdat hij dat heeft beloofd. De Deep State zit hem hier nog dwars en zal gestopt moeten worden.

http:​//www.​niburu.​co/index.​php?option=​com_content&view=​article&id=​12403:​steeds-vaker-chemtrails-tijden​s-zonsopkomst-en-ondergang&cat​id=37:​wereld&Itemid=​50​

Vandaag en gisteren bewolkt. Morgen even kijken op de satellietbeelden van de Nasa of ze misschien boven de wolken hebben gesprayed?…..

Nog iets anders: Voor diegene die wel eens kijken op WWW.FLIGHTRADAR24.COM Sinds de schietpartij in las Vegas weten we nu dus dat het mogelijk is om met valse CALLSIGNS rond te vliegen. De helicopters die daar rond vlogen tijdens het concert kregen fake callsigns mee van elders vliegende verkeersvliegtuigen! Met andere woorden: als er bij ons iets overvliegt en flightradar 24 zegt dat het bijvoorbeeld een KLM vliegtuig is, dan weten we nu dus dat dat nooit 100% zeker het geval hoeft te zijn….!

Verder spreek ik voor vandaag de hoop uit dat er eens een keer een chemtail vliegTUIG spontaan neerstort….en dat onderzoek ter plekke het bewijsmateriaal oplevert waarnaar wij al jaren op zoek zijn.

Groetjes van de redactie die voor u altijd omhoog kijkt….

Beste lezers,

Waren er hier bij ons in Nederland de laatste 2e weken vrijwel geen chemtrails waar te nemen in onze lucht, in de USA daarentegen waren er verschillende staten waar hevig is gesprayd en waar veel mensen dan ook over klagen via de sociale media, vooral op youtube. Als je je daarin wat meer wil verdiepen, zoek dan eens op Youtube onder `chemtrails` en / of `Geo-Engineering`.

Misschien is het hier wel zo rustig momenteel omdat ze de vliegtuigen daar harder nodig hebben. Er speelt immers nogal wat in de VS momenteel. Van wat ik vandaag lees intensief sprayen in Utah, Arizona, Colorado en voor maanden achtereen al in California. Wat ik lees en uit de commentaren haal is dat het met chemtrails ook mogelijk is om regen te voorkomen. Ze kunnen regenwolken die normaal regen afgeven sprayen zodat deze langzaam uitwaaieren in een grijs `laken`. Ook zijn er anti-chemtrail activisten die verbanden leggen tussen chemtrails en andere weersomstandigheden zoals, extreme regens, de recente hurricanes e.d. Zo doen dit o.a. door het bestuderen van de satelliet-beelden van de Nasa.

Hieronder zie je de link naar de Nasa website. Je kunt daar het weer wereldwijd bekijken, teruggaan naar enkele dagen geleden en bijvoorbeeld in zoemen op een land en de chemtrails bekijken. Je zult dan ook `ontdekken` dat er op voor je gevoel aparte plekken wordt gesprayd zoals ik bijvoorbeeld enkele weken geleden zag, nl. boven de Golf van Biskaye (?) Wat de reden daarvan is, daar kan ik nu alleen maar gissen, maar aangezien het daar goed kan stormen is het misschien de bedoeling geweest deze te intensifiëren.

https://worldview.earthdata.nasa.gov/?p=geographic&l=VIIRS_SNPP_CorrectedReflectance_TrueColor(hidden),MODIS_Aqua_CorrectedReflectance_TrueColor(hidden),MODIS_Terra_CorrectedReflectance_TrueColor,Reference_Labels(hidden),Reference_Features(hidden),Coastlines&t=2017-10-19&z=3&v=46.52282189212271,-28.154361074147907,273.9515426279087,71.40813892585208

Ook een interessante website is: www.intellicast.com Op deze website kun je alle actuele weersinformatie incl. aardbevingen, stormen, hurricanes e.d. vinden.

Wij wensen jullie frisse en staalblauwe luchten!

Groetjes van de redactie.

Foto’s doorsturen

De foto's die u hierboven instuurt worden na goedkeuring geplaatst. De meest recente staan hieronder. Voor het complete overzicht van de foto's kijkt u hier

Recente chemtrails

div-chemtrails-jan-febr-023 div-chemtrails-jan-febr-004 div-chemtrails-jan-febr-016 div-chemtrails-jan-febr-014 div-chemtrails-jan-febr-001 usaf-vliegtuigen-op-brunssem_0 penis-in-the-sky-friday-17-11-2017_2 nasa-vrijdag-17-11-2017 nasa-vrijdag-17-11-2017-noord-spanje-portugal-golf-van-biskaye div-thuis-incl-chemtrails-028